لیله ی قدر

من علیِ عالیِ روحانیم

عبد خدایِ حی و سبحانیم

آینه ی لطفِ خدایی منم

در همه اوصاف خدا فانیم

غیر خدا نیست مرا بر زبان

در ره این مسئله قربانیم

همره حق هستم و حق با من است

در ره حق خنجر برّانیم

وقت دفاع از شرف و دین حق

شیر خداوند به تنهاییم

ذکرِ سَلونیِ من است جاودان

چون که به حق عالمِ ربّانیم

لیله ی قدرم بخدا شیعیان

معنی هر آیه ی قرآنیم

دوزخ و فردوس و همه کائنات

جمله ز الطاف خدا بانیم

حاجت خود را فقط از ما بخواه

واسطه ی رحمت رحمانیم

پیش خدا کرد مرا رو سفید

زخمِ عدو بر سر و پیشانیم

شیعه تویی آبرویم در جهان

سعی نما تا که نرنجانیم

یا علی «انوار» گدای شماست

یک نظر از لطف کن ارزانیم

دیوان انوار، سیّد بهاءالدین انوار جزایری

+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 17:27 توسط علیرضا رضا زاده ساعی |